logo
NADCHODZĄCE WYDARZENIA

aktualnie brak wydarzeń

Zobacz Kalendarz wydarzeń

BIP DPS PRZYSTAŃ
 

1 procent

Czekamy na Twój 1%

 

przekaż go dla naszego Domu Pomocy Społecznej,

to nic nie kosztuje

KRS 0000198194

 

CEL SZCZEGÓŁOWY

DLA DPS PRZYSTAŃ

1 PROCENT
DLACZEGO TO JEST DLA NAS TAKIE WAŻNE

Od 1 stycznia 2004 r. podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą w zeznaniu rocznym pomniejszyć należny podatek o kwotę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego, jednak nie więcej niż do wysokości 1% należnego podatku.

Kto może przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?

  • podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnik objęty liniową, 19 – procentową stawką podatku,
  • podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych

Podatnik nie musi sam dokonywać wpłaty na rachunek wybranej opp. W składanym zeznaniu wskazuje organizację, którą chce wesprzeć, podając jej nazwę i numer KRS, a 1% podatku przekazuje naczelnik urzędu skarbowego.

1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem, że samodzielnie wypełnią PIT i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.

JAK TO ZROBIĆ
KROK PO KROKU

KROK 1

Należy wybrać organizację pożytku publicznego, na rzecz której chcemy przekazać 1% podatku.

Lista organizacji uprawnionych do otrzymywania 1% podatku, a więc:

  • posiadających aktualny status opp,
  • nie prowadzących działalności gospodarczej, polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami,

dostępna jest na stronie Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

KROK 2

Należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT- 36L, PIT-37 lub PIT – 38.

W odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wpisujemy nazwę organizacji pożytku publicznego, jej numer KRS i kwotę, którą chcemy przekazać na rzecz organizacji. Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Podatnik może także zamieścić dodatkowe informacje, dotyczące jego preferencji co do rozdysponowania środków z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. konkretny cel), w rubryce Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem.

Urząd Skarbowy przekaże następnie łączną kwotę, którą podatnicy przekazali danej organizacji, na jej konto.

Dodatkowe informacje:

  • 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie.
  • W przypadku niezgodności numeru KRS i nazwy organizacji w zeznaniu podatkowym, podatnik zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień
  • Podatnik nie może podzielić swojego 1% na kilka organizacji

źródło: Departament Pożytku Publicznego

FUNDACJA NASZ ŚLĄSK
IM. GEN. JERZEGO ZIĘTKA

AL. ŁANI 1
41-500 CHORZÓW

ING Bank Śląski O/Katowice
75 1050 1214 1000 0022 8079 3320

 
CEL SZCZEGÓŁOWY:

DLA DPS PRZYSTAŃ

KRS 0000198194

 

CEL SZCZEGÓŁOWY

DLA DPS PRZYSTAŃ