logo
NADCHODZĄCE WYDARZENIA

aktualnie brak wydarzeń

Zobacz Kalendarz wydarzeń

BIP DPS PRZYSTAŃ
 

działalność

działalność domu

Dom zapewnia całodobową opiekę osobom, które nie potrafią samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.

Realizujemy swoje zadania zgodnie z obowiązującym standardem usług w następującym zakresie:

potrzeby bytowe
 • miejsce zamieszkania
 • wyżywienie z uwzględnieniem posiłków dietetycznych
 • odzież i obuwie
 • utrzymanie czystości
potrzeby opiekuńcze
 • udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
  pielęgnacji
 • niezbędna pomoc w załatwieniu spraw osobistych (pisanie pism urzędowych, załatwianie spraw w instytucjach i urzędach, dokonywanie zakupów)
potrzeby wspomagające
 • umożliwienie udziału w terapii zajęciowej w pracowni terapii
 • podnoszenie sprawności i aktywizowanie
 • korzystanie z punktu bibliotecznego
 • zaspokojenie potrzeb religijnych zgodnych z wyznaniem
 • zapewnienie organizacji świąt i uroczystości okazjonalnych
 • umożliwienie udziału w imprezach kulturalnych i turystycznych
 • zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców
 • stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktów z rodziną i społecznością lokalną
 • działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkańca w miarę jego możliwości

aktywizacja mieszkańców

Aktywizacja mieszkańca odgrywa szczególną rolę w poprawie jakości jego życia. Racjonalne spędzanie wolnego czasu to najlepszy lek na poczucie rezygnacji i zobojętnienia. Aktywny mieszkaniec mimo nie najlepszego stanu zdrowia osiąga lepszą kondycję psychosomatyczną.

W doborze zajęć uwzględnia się możliwości i umiejętności podopiecznych, a także ich oczekiwania, zainteresowania, potrzeby oraz stan zdrowia. Zaspakajanie potrzeb duchowych i estetycznych stwarza lepsze warunki dla biologicznej egzystencji, pogody ducha, daje większe poczucie szczęścia, satysfakcji, a także wzbogaca życie wewnętrzne.

Mieszkańcy mogą korzystać z różnorodnych form aktywności, takich jak:

REHABILITACJA

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

IMPREZY KULTURALNO-OŚWIATOWE I WYCIECZKI

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

POTRZEBY DUCHOWE

Zakres usług ustala się uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne mieszkańców.